top of page

Group

Public·6 members

Heyet 2 Devletin GizliHeyet, Heyet 2 ve Heyet 3 olarak yayımlanan kitap serisinin ikincisi olan eser, son yıllarda pek çok okuyucunun ilgisini çeken ve dizilere konu olan istihbarat konularını, gizlilik içinde yürüyen ilişkileri ve "devlet içinde devlet" gibi kavramları tarihsel roman tarzına yakın bir üslupla işliyor. Serinin ilk kitabında devletin gizli sahipleriyle başlayan kronolojik çalışma, bu kitapta Sultan Abdülhamit ve onun döneminde gelişen istihbarat ağı üzerinden devam ediyor. İlk kitapta söylendiği gibi Teoman ve oğlu Metehan arasında yaşanan Çin politikası ile ilgili diyalog ve Metehan'ın Teoman'ı öldürerek Hunların başına geçmesi sonrasında hükümdar, gizli bir teşkilat kurma çalışmalarına başlıyor. Kitapta çok eskiden kurulan bu teşkilatın tüm Türk devletlerinin yıkılışı ve yeni bir isimle tekrar kuruluşunun arkasında HEYET adı verilen o teşkilatın olduğu belirtiliyor. Devamında ise Osmanlı döneminde de bu teşkilatın etkili olduğu Abdülhamit zamanında örgütlenmenin daha da geliştiği anlatılıyor. Yazar kitapta Abdülhamit dönemini ve sonrasını anlatırken Cumhuriyet döneminde de Heyet'in faaliyetlerinin sürdüğünü iddia ediyor. Türk Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan diplomat ve diğer personeli hedef alarak içlerinden bazılarını katleden terör örgütü ASALA ve diğer terör örgütleri hakkında da bilgiler veren yazar, yakın tarihin önemli olaylarının arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarma çabasına giriyor. Okurken komplo teorisi olarak da görebileceğiniz kitaptaki bilgiler yazarın öznel düşünceleri, duyguları ve bazı tarihsel olaylara dayanıyor. Yazar kitapta oldukça akıcı, merak uyandırıcı bir dil kullandığı için okuyucular kitabı elinden bırakamıyor. Halil Yaşar Kollu'nun kişisel bakış açısıyla yazılan, heyecan verici ve sürükleyici eseri Devletin Gizli Sırları Heyet 2 kitabına siz de şans verebilirsiniz.
Heyet 2 Devletin Gizli

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page